Bản Quyền

Bản Quyền tại Web chúng tôi

Để tránh xảy ra tranh chấp không đáng có, chúng tôi xin có một vài điều ngắn liên quan đến bản quyền nội dung tại Travelservices-levos nếu bạn có dự định phát hành tại website khác.

Quy định chia sẻ bài viết

  1. Travelservices-levos giữ bản quyền toàn bộ nội dung tại blog và hoàn toàn chịu trách nhiệm bản quyền của bài viết.
  2. Bạn không được phép sử dụng nội dung trên Travelservices-levos vào mục đích thương mại như in ấn, lưu hành cho nhân viên/khách hàng.
  3. Bạn được phép sử dụng lại nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung, câu văn để tránh gây hiểu lầm cho người đọc.
  4. Mọi hành động sử dụng lại đều phải được ghi rõ ràng Nguồn bài viết từ Travelservices-levos.

Bản quyền logo/banner/ấn phẩm in ấn

  • Tất cả các ấn phẩm quan trọng trong việc phổ biến thương hiệu của blog như Banner, Logo đều được sử dụng độc quyền tại Travelservices-levos.
  • Việc tuân thủ các quy tắc trên đều dựa vào thiện chí của đôi bên, không có sự bảo hộ của bất kỳ cơ quan/tổ chức nào nên việc chấp hành các quy định trên là một cách tôn trọng Travelservices-levos.

Vui lòng đọc Chính Sách Điều Khoản trước. Nếu có bất kì thắc mắc thì có thể liên hệ với chúng tôi.