Điều kiện viết bài

Điều kiện viết bài ở Site

Nếu bạn cần GIỚI THIỆU CÔNG TY hoặc PR, BÁN TOUR, ĐẶT THÔNG TIN CHO THUÊ XE… để được nhiều người biết đến thì chúng tôi luôn sẳn sàng và hổ trợ bạn.

Với điều kiện bài viết bạn đáp ứng đươc các thông tin sau:

  1. Bài viết MỚI HOÀN TOÀN hơn 2000 từ.
  2. Nội dung liên quan đến DU LỊCH hoặc các chủ để LIÊN QUAN mà site đang có trên danh mục trong nước & ngoài nước đều được.
  3. Một bài được đặt 1 LINK duy nhất (dofollow).
  4. Hình ảnh 3 đến 5 hình chuẩn kích thước không nhỏ hơn 850×500.

Đó là yêu cầu của mình về muốn viết bài trên site về chủ để kinh nghiệm du lịch, ẩm thưc, lưu trú hoặc về tour… Bạn có thể liên hệ với mình tại đây để được viết bài trao đổi nhé.